Disclaimer

Op deze website stelt BON Travel informatie ter beschikking. Hoewel BON travel – voorzover redelijkerwijs mogelijk – inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

BON Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van deze website. Bij eventuele typefouten in specifiek prijzen of aantal personen kan BON travel niet worden gehouden om de reis ook zo aan te bieden.

BON Travel besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die door middel van deze website verstrekt wordt. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Desondanks aanvaardt BON Travel geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of tekortkomingen. Alle informatie is indicatief en wordt beschikbaar gesteld onder voorbehoud van onmiddellijke (tussentijdse) wijzigingen. Het voorgaande geldt nadrukkellijk ook voor de in deze website genoemde prijzen en tarieven.

BON Travel is voorstander van een zo open mogelijke communicatie met klanten. Daartoe worden ondermeer reacties van reizigers op de website gepubliceerd. BON Travel behoudt zich het recht voor reacties in te korten en/of de redactie aan te passen of in het geheel niet te plaatsen.

De prijs van een reis is definitief bij daadwerkelijke boeking vanaf uw zijde. Bij afwijkingen op de geoffreerde reis of de prijs zoals op deze website gepubliceerd zal BON travel altijd contact met u opnemen. Er is pas sprake van een overeenkomst na schriftelijke instemming van u, u bent immers de klant. Bij BON travel geldt niet dat u met het aanvragen van de reis u deze ook daadwerkelijk boekt. U dit altijd in overleg. U bent dan ook niet gebonden aan een overeenkomst, als u, een vrijblijvende offerte aanvraagd

De belangen van de consument zijn gewaarborgd door:

  • de aansluiting van BON Travel bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
  • de aansluiting van BON Travel bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Voorwaarden

Hier treft u de voorwaarden van BON travel aan. Bon Travel werkt met standaard boekingen- en annuleringsvoorwaarden. Daarnaast zijn er Algemene voorwaarden. Tijdens actie periodes kunnen er afwijkende boekings- en betalingsvoorwaarden gelden. Op deze pagina treft u altijd een overzicht aan van de afwijkende voorwaarden.

Download hier onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 32112799.
Download hier onze annuleringsvoorwaarden.

opafspraak

Vragen of onduidelijkheden?

We staan je graag telefonisch te woord, op werkdagen van 9:00 tot 17:30

+31-(0)355426071

Calamiteitenfonds

garantiefondsOns bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Meer over deze garantie vindt u op www.calamiteitenfonds.nl
De kosten voor het Calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking of per 9 personen. Het calamiteitenfonds is alleen voor onze Nederlandse klanten.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

sgr

Bon Travel (KvK nr. 32112799) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

 

Geldig voor Belgie en Nederland
De SGR regeling geldt alleen voor Nederlandse en Belgische klanten. Bent u woonachtig in een ander land dan voorgaande dat is de SGR regeling niet van toepassing.

Neem contact met mij op

Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op